ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ECPE ( PROFICIENCY MICHIGAN )   23/23    100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

FCE   (LOWER CAMBRIDGE )           18/18     100%  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  4Α 8Β

ECCE (LOWER MICHIGAN )              6 / 7        99%  ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ ( Β1, Β2, C1, C2 )                6/6         100%    ΕΠΙΤΥΧΙΑ